Den korta versionen


GDPR -  hantering av personuppgifter


Jag lagrar namn, adress, telefonnummer, mailadress samt i förekommande fall organisationsnummret till nödvändig orderhantering och bokföring.

Jag har också er som mailat era mailadresser till just mailkonversationen.

Jag lämnar inte vidare några uppgifter alls till någon, utom....

Jag gör inget mer med eran uppgifter än det som den aktuella lagen fordrar av mej eller mitt företag.

Sen det med cookies, de kommer från Google och analyserar min websida så att jag få koll hur den användas och kan förbättras. Det ska enligt Google inte användas till marknadsföringssyfte anpassad till dig som besökare.


Den långa versionen


Personuppgiftspolicy
Jag måste enligt lag be dig samtycka till att jag behandlar uppgifter om dig. När du beställer så godkänner du att jag sparar dina uppgifter. Alla uppgifter som lämnas till mig eller som jag får del av när du besöker min hemsida kommer att behandlas konfidentiellt av mig i egenskap av personuppgiftsansvarig. 

Informationen kommer att användas för att jag vid köp ska kunna fullgöra mina åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte vilket innebär att du kan komma att få nyhetsbrev/information från mig. Jag kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, däremot kommer jag att under en period använda Google Analytics, se nedan..
Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Enklast gör du detta genom att skicka din begäran via e-post till info@classic4u.se
 
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.


 Rättigheter till Brodyrkort (stygnfil) och bilderna


De brodyrkort jag själv gjort äger alltid jag, liksom rättigheter till bakgrundsbilder.


Jag säljar inga tredjeparts brodyrkort.

Jag har copyright på samtliga originalarbeten.

Copyright på stygnfiler tillhör mig, Dress Crest Embroidery Co.Ltd eller Dakota Collectibles om inget annat anges.Köpvillkor till digitaliseringstjänster och kundanpassat brodyr.


Privatperson
Du måste vara myndig (lägst 18 år) för att beställa från mig.
Till privatpersoner lämnas pris inklusive 25% moms men exklusive frakt (enligt Postens porto-/pakettabell) och exp.avgift. Dina varor levereras med brev eller postpaket beroende på vikt, storlek och betalningssätt.
Jag skickar ut korrekturbilder till brodyren via e-post tillsammans med uppgift om total kostnad. Fram till dess att du via e-post  godkänner detta korrektur kan du alltid ångra dig.
När du godkänt korrekturet broderas varan du beställt och därefter är det ingen bytes- eller ångerrätt. Detta beror på att text och/eller bild samt trådfärg i kombination med vald vara är personligt utformade och broderade enbart för dig och din beställning. Av samma anledning sker all leverans mot förskottsbetalning eller, om du väljer att hämta dina varor här hos oss, mot betalning kontant, Swish eller kort.
Om du inte löser ut/hämtar ut paketet förbehåller jag mig rätten att debitera dig kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad med f.n. 500:-.
Reklamation på grund av felaktig färgnyans godtas ej då jag inte kan garantera exakt färgmatchning på de bilder som visas på min hemsida (detta eftersom de kan se olika ut beroende på vilka bildskärmsinställningar du har).
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att jag lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.
Personuppgifter som du lämnar till mig vid din beställning hanteras konfidentiellt och kommer ej att lämnas ut till tredje part.


Företag/förening
Betalning sker mot faktura, 15 dagar netto efter att sedvanligt kreditupplysning har gords. Jag har fullt äganderättsförbehåll, dvs varorna är min egendom tills dess full betalning erlagts. Måste jag påminna om förfallen faktura debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta.
Jag skickar korrekturfiler samt offert på det du vill beställa. Först när dessa godkänts skriftligt kan jag börja producera .